החיים מלאים בדאגות

דאגה, החיים מלאים בדאגות, מי צריך לדאוג למי? איך בא לנו שמישהו ידאג לנו, לשים רגע את הראש, ושהדאגה תעבור אליו. אם אין לי מי שידאג לי, לדאוג לעצמי? מי שדואגת לעצמה היא אגואיסטית? למי לדאוג קודם? לא לעצמי? אם לא לעצמי, למה לאחר? אם האחר לא יכול לדאוג לעצמו, אז לדאוג לו קודם? יש…